Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

Kvalitatív módszerek

 • Fókuszcsoport-interjúk
 • Konfliktuscsoportok
 • Kreatív csoport-interjúk
 • Projektív technikák
 • Egyéni, páros és háromszög mélyinterjúk
 • In home, In hall tesztek
 • Vásárlóhelyi megkérdezések
 • Szemkamerás vizsgálat
 • Termékfejlesztés/Javítás
 • Koncepció tesztek
 • Termékek különböző paramétereinek tesztelése
 • Termékminőség iránti fogyasztói elvárások
 • Ízérzetek kétirányú bírálata kettőnél több minta segítségével
 • Csomagolásteszt és íz teszt

Kvantitatív módszerek

 • CATI - Telefonos kérdőíves megkérdezések
 • CAPI - Személyes megkérdezések
 • CAWI - Online megkérdezések
 • Lakossági és vállalati megkérdezések

Szemkamerás vizsgálatok

A szemkamerával képesek vagyunk az in store tesztek során vásárlóhelyi tesztelésekre (Pl: polctükör, BTL eszközök bolton belüli elhelyezésének hatékonysága), és egyéb vizuálisan észlelhető reklámanyagok vizsgálatára is. A szemmozgás követése során kapott eredményekről videó felvétel készül, ami egyértelműen rávilágít arra, hogy mi ragadja meg a látogatók figyelmét, így kiváló segítség informatív vagy grafikus felületek vizsgálatára. A kutatás eredményeit felhasználva növelheti a vizsgált felület, és az azon elhelyezett hirdetések, üzenetek hatékonyságát. A szemkamerás vizsgálat rávilágíthat arra is, hogy a reklámanyag megtekintése a megfelelő logikai sorrendben történik-e, mely szerkezeti elemek töltik be a grafikai tervezés során megfogalmazott funkciójukat, mi az, ami vonzza a tekintetet, és mi az, ami elkerüli a figyelmet.

 

Egyéb szolgáltatások

Egyéni, páros és háromszög mélyinterjúk során alkalmasak vagyunk komplex vásárlói folyamat megértésére, ha például új termék számára kívánunk piaci rést találni.

Az in home teszt során fogyasztót saját otthonában kérdezzük meg, otthon teszteli a kapott terméket. Előnye, hogy nyugodt körülmények között zajlik az interjú, kipróbálásos terméktesztnél úgy fogyasztja a terméket, ahogy általában szokta, és nem gond, hogy a megfelelő mennyiségű termék tesztelése több használati alkalomhoz tartozhat, ami hosszabb tesztidőt jelent. Az in hall teszt során otthonától távol tesztel a fogyasztó.

Kutatásaink mind a lakossági, mind a vállalati szféra körében zajlanak, a lakossági felmérések során a fogyasztói szokások, a vállalati megkérdezések során az alkalmazott marketingstratégiákat is vizsgálni tudjuk.

A labor kapacitásainak megfelelően alkalmasak vagyunk a termékfejlesztés/Javítás, a Koncepció tesztek, a termékek különböző paramétereinek tesztelése, a termékminőség iránti fogyasztói elvárásokvizsgálatára, valamint ízérzetek kétirányú bírálatára kettőnél több minta segítségével, kiegészítve csomagolásteszttel és íz teszttel.