Munkatársaink

A TÉMÁBAN ÉRINTETT SZAKÉRTŐK

Prof. Dr. Habil. Szakály Zoltán – intézetvezető, egyetemi tanár

Agrármérnöki diplomáját 1989-ben szerezte meg. A kandidátusi értekezés sikeres megvédése után, és azóta folyamatos kutatásokat végez az élelmiszermarketing különböző szakterületein. Legfontosabb kutatási területei: egészségvédő és különleges élelmiszerek marketingje, élelmiszer-fogyasztói magatartás elemzése, marketingkutatások módszertani fejlesztése, disztribúciós csatornák vizsgálata.

e-mail: szakaly.zoltan@econ.unideb.hu

Dr. Polereczki Zsolt – egyetemi docens

2005-ben végzett okleveles gazdasági agrármérnökként a KE-GTK-n, majd 2011-ben szerzett PhD fokozatot a kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában. 2008-tól egyetemi tanársegédként, 2012-től egyetemi adjunktusként, 2017-től pedig egyetemi docensként folytatja oktatói és kutatói munkásságát. Kutatási területe a hazai élelmiszeriparban működő kis- és középvállalkozások marketing-, valamint innovációs tevékenységének vizsgálata. Kutatómunkája kiterjed a neuromarketing alkalmazási lehetőségeire, illetve a nutrigenomika fogyasztói hátterének vizsgálatára.

e-mail: polereczki.zsolt@econ.unideb.hu

Dr. Soós Mihály - egyetemi adjunktus

2008-ban végzett okleveles gazdasági agrármérnökként, ezt követően a KE-GTK-n 2014-ben szerzett doktori fokozatot a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában. Kutatási területe az élelmiszer-fogyasztói magatartás és a testtömeg-menedzselés kapcsolatainak összefüggései.

e-mail: soos.mihaly@econ.unideb.hu

Dr. Fehér András - egyetemi adjunktus

2012-ben végzett okleveles vidékfejlesztő agrármérnökként a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán és ugyanebben az évben nyert felvételt a kar doktori képzésére. 2013-tól a Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájának PhD hallgatója. A doktori fokozatot 2017. évben szerezte meg. Jelenleg a Debreceni Egyetem GTK Marketing és Kereskedelem intézetének adjunktusa. Fontosabb kutatási területei: online marketing lehetőségei az élelmiszeriparban, táplálkozásmarketing és sportmarketing.

e-mail: feher.andras@econ.unideb.hu

 

Dr. Kontor Enikő - egyetemi adjunktus

Okleveles közgazdászként 1986-ban végzett a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Különböző vállalatoknál eltöltött évek után a Miskolci Egyetemen helyezkedett el, ahol 1997-ben doktorált. Később PhD fokozatát 2015-ben a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Doktori Iskolájában szerezte meg. Kutatásai az élelmiszer-fogyasztói és egészségmagatartás tudatosságának különböző aspektusaira irányulnak. Jelenleg érdeklődése a csomagolások, címkék, jelölések fogyasztói döntéseket befolyásoló mechanizmusának vizsgálata fel fordult.

e-mail: kontor.eniko@econ.unideb.hu

Dr. Kiss Marietta - egyetemi adjunktus

2004-ben végzett okleveles közgazdászként a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán, majd 2014-ben doktori fokozatot szerzett a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskolájában. Jelenleg a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán adjunktus. Kutatási területei magába foglalják többek között az organikus és funkcionális élelmiszerek egyes marketingkérdéseit (pl. vásárlási motivációk és attitűdök, felárfizetési hajlandóság, organikuscímke-hatás).

e-mail: kiss.marietta@econ.unideb.hu

Bakosné Dr. Kiss Virág Ágnes - egyetemi tanársegéd

2012-ben végzett okleveles nevelés- és oktatókutatóként, amely alatt a szociális és kulturális minták adaptálásával foglalkozott. Ezt követően a Debreceni Egyetem Ihrig Károly Doktori Iskolában kezdte meg doktori tanulmányait. Jelenleg a Gazdaságtudományi Kar tanársegédje és kutatója. Kutatási területe az élelmiszer-fogyasztói magatartás és a tudatos -, illetve azon belül is a fenntartható fogyasztás vizsgálata.

e-mail: kiss.virag.agnes@econ.unideb.hu

Nábrádi Zsófia - PhD hallgató

2011-ben végzett okleveles egészségpszichológusként a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán, majd a rá következő évben közgazdászként Kereskedelem és marketing alapképzési szakon. 2015-ben a Testnevelési Egyetemen Sport szakpszichológus szakképzettséget szerzett. 2016-ban a Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában kezdte meg doktori tanulmányait. Jelenleg a Debreceni Egyetem GTK Marketing és Kereskedelem intézetben PhD hallgató. Tanulmányai mellett a gyakorlatban sportpszichológusként tevékenykedik. Fontosabb kutatási területei: étrend-kiegészítő fogyasztói magatartás elemzése, egészségtudatos táplálkozással kapcsolatos attitűdök és sportfogyasztási szokások vizsgálata.

e-mail: nabradi.zsofia@econ.unideb.hu

 

 

 

Balsa-Budai Nikoletta - PhD hallgató

2018-ban végzett okleveles közgazdászként a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán, majd ezt követően a Debreceni Egyetem Ihrig Károly Doktori Iskolában kezdte meg doktori tanulmányait. Jelenleg a Debreceni Egyetem GTK Marketing és Kereskedelem intézetének PhD hallgatója. Kutatási területe a fenntarthatóság megjelenésének vizsgálata a fogyasztói magatartásban.

e-mail: budai.nikolett@econ.unideb.hu