Munkatársaink

DEBRECENI EGYETEM

Gazdaságtudományi Kar,

Marketing és Kereskedelmi Intézet

Prof. Dr. Habil. Szakály Zoltán – intézetvezető, egyetemi tanár

Agrármérnöki diplomáját 1989-ben szerezte meg. A kandidátusi értekezés sikeres megvédése után, és azóta folyamatos kutatásokat végez az élelmiszermarketing különböző szakterületein. Legfontosabb kutatási területei: egészségvédő és különleges élelmiszerek marketingje, élelmiszer-fogyasztói magatartás elemzése, marketingkutatások módszertani fejlesztése, disztribúciós csatornák vizsgálata.

e-mail: szakaly.zoltan@econ.unideb.hu

Dr. Polereczki Zsolt – egyetemi adjunktus

2005-ben végzett okleveles gazdasági agrármérnökként a KE-GTK-n, majd 2011-ben szerzett PhD fokozatot a kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában. 2008-tól egyetemi tanársegédként, 2012-től egyetemi adjunktusként folytatja oktatói és kutatói munkásságát. Kutatási területe a hazai élelmiszeriparban működő kis- és középvállalkozások marketing-, valamint innovációs tevékenységének vizsgálata. Kutatómunkája kiterjed a neuromarketing alkalmazási lehetőségeire, illetve a nutrigenomika fogyasztói hátterének vizsgálatára.

e-mail: polereczki.zsolt@econ.unideb.hu

Dr. Soós Mihály - egyetemi adjunktus

2008-ban végzett okleveles gazdasági agrármérnökként, ezt követően a KE-GTK-n 2014-ben szerzett doktori fokozatot a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában. Kutatási területe az élelmiszer-fogyasztói magatartás és a testtömeg-menedzselés kapcsolatainak összefüggései.

e-mail: soos.mihaly@econ.unideb.hu

Fehér András - ügyvivő szakértő

2012-ben végzett okleveles vidékfejlesztő agrármérnökként a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán, és ugyanebben az évben nyert felvételt a kar doktori képzésére. 2013-tól a Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájának PhD hallgatója. Kutatási területe az online marketing lehetőségei az élelmiszeriparban, különös tekintettel a tej- és húsiparra.

e-mail: feher.andras@econ.unideb.hu

 

Jasák Helga - PhD hallgató

2013-tól a Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájának PhD hallgatója.

e-mail: jasak.helga@econ.unideb.hu

 

KAPOSVÁRI EGYETEM

Gazdaságtudományi Kar,

Marketing és Kereskedelem Tanszék

Dr. Habil. Szigeti Orsolya – intézetvezető, egyetemi docens

Agrármérnökként végzett 1998-ban, majd PhD doktori fokozatot szerzett a kecsketej alapú élelmiszerek termékpályájának feltérképezése és fogyasztói megítélése területén végzett kutatásokból. Legfontosabb kutatási területei a következők: réspiaci termékek marketingje, élelmiszergazdasági vállalkozások és települések marketingstratégiájának tervezése és elemzése, szolgáltatások piacának vizsgálata.

e-mail: szigeti.orsolya@ke.hu

Dr. Habil. Szente Viktória – egyetemi docens

2001-ben szerzett gazdasági agrármérnök diplomát. Ezt követően a KE-GTK Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában szerezte meg PhD doktori fokozatát, amelynek témája az ökoélelmiszer piac sajátosságainak marketing szempontú vizsgálata volt. Kutatási területei érintik a hungarikumokat, az organikus élelmiszereket, valamint az élelmiszerek beszerzési és kereskedelmi sajátosságait.

e-mail: szente.viktoria@ke.hu